Vreedzame BSO

Persoonlijke aandacht, gezelligheid, een ongedwongen en huiselijke sfeer staan bij ons voorop. Wij beschouwen BSO als vrije tijd. Ter aanvulling bieden wij educatieve lessen, sociale activiteiten en speeltijd. Wij zorgen voor een verantwoorde, professionele BSO, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Het kind wordt gestimuleerd, zowel individueel als in groepsverband en de sociale contacten worden bevorderd. De pedagogische medewerkers zullen de kinderen hierbij begeleiden en toezicht houden.

  • Samen delen
  • Samen meedoen
  • Samen verantwoordelijk
  • Samen conflicten oplossen
  • Samen omgaan met verschillen
services_section_01_2
services_section_01_1
vso voor
vso achter

VSO

Op dit moment bieden wij voorschoolse opvang aan van 7.30 t/m 8:45. Dit is alleen mogelijk voor kinderen van IBS de Olijfboom in Hoofddorp en IBS de Vijgenboom in Amsterdam-Oost. Vraag naar de mogelijkheden.

BSO Happy Bees Kindcentrum is een particuliere BSO en heeft meerdere locaties.  We zijn gevestigd op IBS De Olijfboom te Hoofddorp en IBS de Vijgenboom in Amsterdam-Oost. Er is ruimte voor 17 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar.

Voorschool

Laat uw peuter spelenderwijs nieuwe dingen ontdekken. De beste manier om uw peuter voor te bereiden op de bassischool is door het leer- en speelproces met andere kinderen te doorlopen. Happy Bees Kindcentrum biedt een veilige omgeving waar uw peuter alle ruimte krijgt om zichzelf te ontplooien. Spelen staat centraal, terwijl onze knappe koppen tussentijds alles leren wat nodig is om de juiste vaardigheden te ontwikkelen.

Wij adviseren kinderen vanaf 2 jaar zich aan te melden bij de voorschool. Ons leerprogramma sluit namelijk aan op het basisonderwijs. Wij werken met de Piramide Digitaal Methode, waarin spelen, ontdekken en bewegen centraal staan. Op een speelse manier laten we kinderen kennismaken met:

Praten en luisteren
Taalontwikkeling
Omgangsnormen
Kijken en leren
Zelfstandig zijn
Rekenprikkels