Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Openingstijden

Dagprogramma

Extra service

Veiligheid, gezondheid en hygiëne

Vervoer

Persoonlijke aandacht, gezelligheid, een ongedwongen en huiselijke sfeer staan bij ons voorop. Wij beschouwen BSO als vrije tijd. Ter aanvulling bieden wij educatieve lessen, sociale activiteiten en speeltijd. Wij zorgen voor een verantwoorde, professionele BSO, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Het kind wordt gestimuleerd, zowel individueel als in groepsverband en de sociale contacten worden bevorderd. De pedagogische medewerkers zullen de kinderen hierbij begeleiden en toezicht houden. Vraag naar de mogelijkheden.

Om op tijd op je werk te komen moet je nu de deur uit, maar school is nog niet begonnen… HappyBees heeft de oplossing! Naast buitenschoolse opvang biedt HappyBees gedurende de schoolweken voor verschillende scholen ook voorschoolse opvang aan. Ideaal voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar school te brengen. Je kunt dan in alle rust en met een vertrouwd gevoel op weg naar je werk. Vraag naar de mogelijkheden.

Maandag    Na schooltijd t/m 18:30

Dinsdag      Na schooltijd t/m 18:30

Woensdag  Na schooltijd t/m 18:30

Donderdag  Na schooltijd t/m 18:30

Vrijdag         Na schooltijd t/m 18:30

BSO Happy Bees Kindcentrum is gesloten op de nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag: 1 januari. Pasen: 2e paasdag. Koningsdag: 27 april. Bevrijdingsdag: 5 mei. Hemelvaartsdag: donderdag. Pinksteren: 2e pinksterdag

Dagprogramma schoolweken (maandag, dinsdag, woensdag & donderdag)

15.00                      Kinderen worden opgehaald

15.15 – 15.45       ‘Theetje babbelen’ met brood/cracker/fruit en thee/water

15.45 – 16.45       Het workshopprogramma, binnenspelen en vrijspel wordt aangeboden. Kinderen kunnen zelf kiezen wat zij gaan doen.

16.45 – 17.15        Broodmaaltijd

17.15 – 18.00        Na het eten mogen de kinderen binnen/buiten spelen.

18:00 - 18.30       De aanwezige kinderen sluiten gezamenlijk af aan tafel met fruit/groente op de groep.

Dagprogramma schoolweken (vrijdag)

12.00                      Kinderen worden opgehaald

12.00 – 12:30        ‘Theetje babbelen’ met brood, beleg en thee/water.

12.30 – 14.30        Kinderen mogen vrijspelen

14.30 – 15.15        ‘Theetje babbelen’ met brood/cracker/fruit en thee/water

15.15 –  16.30        Het workshopprogramma, binnenspelen en vrijspel wordt aangeboden. Kinderen kunnen zelf kiezen wat zij gaan doen.

16:30 – 17.00        Warme maaltijd wordt aangeboden

17.00 – 18.00        Na het eten mogen de kinderen binnen/buiten spelen.

18:00 - 18.30       De aanwezige kinderen sluiten gezamenlijk af aan tafel met fruit/groente op de groep 

Dagprogramma vakantie- en studiedagen maandag tot en met vrijdag

7:30 – 9:30            Alle kinderen worden gebracht door de ouders in de samengestelde groep.

9:30 – 10.00           Er wordt aan tafel fruit en groente genuttigd met water.

10:00 – 12.30        Kinderen krijgen de keuzevrijheid in wat zij willen doen, binnenspelen, buitenspelen of deelnemen aan de vakantie activiteit.

12.30                      Er wordt een broodmaaltijd aangeboden aan tafel met thee/water.

13.00 – 16.30       Workshop of gerichte activiteit. Tevens kunnen kinderen kiezen voor vrijspel.
Vanaf 14.15 hebben de kinderen de mogelijkheid om iets te drinken en een cracker/soepstengel te nuttigen. Dit eetmoment is vrijblijvend.

16.30                      Alle kinderen zijn binnen en er wordt een warme maaltijd aangeboden.

17.00 – 18.00        Het workshopprogramma, binnenspelen en vrijspel wordt aangeboden. Kinderen kunnen zelf kiezen wat zij gaan doen.

18.00– 18.30         De workshops zijn afgelopen en de kinderen mogen binnen of buiten spelen. De aanwezige kinderen sluiten gezamenlijk af aan tafel met fruit/groente op de groep.

Ruilingen

Wanneer de groepsruimte het toelaat is het ruilen van opvangdagen mogelijk. Dit kan in een tijdbestek van een maand vooraf de daadwerkelijke datum of een maand erna. (Voorbeeld kind wil 3 maart ruilen voor een andere dag. Deze ruiling moet dan plaatsvinden tussen 3 februari en 3 april). De beroepskracht- kindratio en de maximale groepsomvang mag niet worden overschreden.

Extra dagdelen

Wanneer de groepsruimte het toelaat kunnen kinderen ook extra dagdelen komen. Aan deze vorm van opvang zijn uiteraard kosten verbonden. (Zie incidenteel tarief) Ook hierbij geldt dat de beroepskracht- kindratio en de maximale groepsomvang niet mag worden overschreden.

Extra service

Als extra bieden wij op jaarbasis gratis opvangdagen/middagen aan. Het aantal opvangdagen dat het kind structureel komt, krijgt het kind extra op een jaar. Bijvoorbeeld afname van 3 dagdelen, krijgt men 3 gratis opvangdagen in een jaar aangeboden. Deze gratis extra opvangdag(en) kunnen binnen 1 kalenderjaar tijdens studiedagen en opvang tijdens schoolweken opgenomen worden. De extra service opvangdag kan aangevraagd worden bij de pedagogisch medewerkers. Ook hierbij geldt dat de beroepskracht- kindratio en de maximale groepsomvang niet mag worden overschreden.

HappyBees hanteert de Protocollen Veiligheid, Gezondheid en Hygiëne in het dagelijks werk. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Jaarlijks word ook de Risico  Inventarisatie  en Evaluatie op alle groepen uitgevoerd en een plan van aanpak geschreven. Deze worden door de GGD beoordeeld. Indien nodig worden protocollen/werkinstructies aangepast.  Desgewenst zijn deze protocollen op aanvraag bij de vestigingsmanager ter inzage beschikbaar. 

Voor de scholen die niet op loopafstand van de HappyBees vestiging liggen, geldt dat de kinderen gehaald kunnen worden door één van onze HappyBees Stints. Ook de kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar die (nog) niet in staat zijn zelf van school naar HappyBees te komen, kunnen met een HappyBees Stint van school worden opgehaald. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. De leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar de naschoolse opvang mogen komen is door HappyBees bepaald op 9 jaar.