Goed voorbereid naar de basisschool

De Voorscholen van HappyBees werken samen met de islamitische basisscholen van het bestuur IBA( islamitische basisscholen Amsterdam). Op dit moment hebben we een voorschool op IBS de Vijgenboom en IBS de Dadelpalm. Deze scholen hebben de islamitische leer als grondslag. HappyBees wil een plek zijn waar kinderen graag vertoeven en waar naast de cognitieve, sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind, ook de beleving van het islamitische geloof, gestimuleerd wordt.

De voorscholen van HappyBees beschikken over ruime en lichte lokalen. Wij hebben voldoende uitdagend ontwikkel- en speelmateriaal voor alle kinderen. Wij maken veel gebruik van de buitenspeelplaats voor de peuters.

De doorgaande lijn naar de basisschool is belangrijk voor uw kind. Wij werken nauw samen en overleggen over het programma en het pedagogisch beleid. Doordat wij in dezelfde gebouwen zitten als de basisscholen is de samenwerking met de groepen 1 en 2 van de basisscholen laagdrempelig. Zo ontstaan er kansen om activiteiten gezamenlijk te doen en zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten.

Waar voorschool Happy Bees aandacht voor heeft
 • Alle ruimte jezelf te ontwikkelen in je eigen tempo
 • Ontwikkeling door een combinatie van spelen en leren = spelend leren
 • Activiteiten die passen bij de leeftijd van jouw peuter
 • Contact en overleg met ouders over de voortgang
 • Doorlopende leerlijn: Piramide leermethode wordt voortgezet op de basisschool
 • Een goede samenwerking en een goede doorgaande lijn met basisschool de Vijgenboom.
De voordelen van de voorschool

Op de voorschool ligt de nadruk op spelend leren en de taalontwikkeling. Het is dan ook verstandig om jouw kind vanaf 2 jaar aan te melden. Op de voorschool leert jouw kind:

 • Praten en luisteren
 • De Nederlandse taal
 • Om te gaan met anderen
 • Kijken en leren
 • Plannetjes maken en uitvoeren
 • Oplossingen bedenken
 • Zelfstandig te zijn
 • Vertrouwen in zichzelf te hebben

Schrijf je kind nu alvast voor een plekje bij ons op de voorschool.

Dagprogramma

Voorschool openingstijden

8.00 uur    welkom, de kinderen komen binnen, de ouders blijven even om te spelen met hun kind.

8.30 uur    vrij speel/ leer en werkmoment: De kinderen hebben vrij keuze om te spelen waar de ze willen. De pm’ers sluiten aan bij de activiteit van de kinderen, begeleiden en   geven sturing.

9.15 uur     In de kring: introductie van de taal/rekenactiviteit.

9.30 uur   opruimen en toiletbezoek

9.45 uur    jassen aantrekken, buitenspelen/ gymmen/ beweegkriebels.doelgericht spelen in de hoeken (kleine kring)

10.15 uur   naar binnen, jassen ophangen/ handen wassen opruimen, Handen wassen en fruit eten. De kinderen die eerder klaar zijn, lezen een boekje op de bank.

10.30 uur    doelgericht spelen in de hoeken (kleine kring)

11.30 uur   afsluitende kring/ terugkijken

12.00 uur   brood eten

13.00 uur    afsluiten, ouders komen de kinderen ophalen. 

We hebben 3 groepen waar je je kind voor kunt inschrijven;

Groep A/Blije Bijtjes

Maandagochtend 08.00-13.00

Dinsdagmiddag 13.00-18.00

Donderdagochtend 08.00-13.00

Groep B/Bezige Bijtjes

Maandagmiddag 13.00-18.00

Dinsdagochtend 08.00-13.00

Woensdagochtend 08.00-13.00

Groep C/Honingbijtjes

Woensdagmiddag 13.00-18.00

Donderdagmiddag 13.00-18.00

Vrijdagochtend 08.00-13.00