Bekijk hier deVeelgestelde vragen

Wij hebben alle veelgestelde vragen op een rijtje gezet. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw vraag er niet tussen staat. In dat geval kunt u altijd direct met ons contact opnemen via  telefoon, e-mail of via het contact formulier op onze website.

Welke diensten bieden jullie aan?

  • BSO
  • VSO
  • Voorschool

* Voorschoolse en naschoolse opvang van 07.30 t/m 18.30. Voor andere scholen bieden we een ophaalservice aan.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Maak eenvoudig gebruik van het aanmeldformulier om uw kind aan te melden.

Moet ik mijn kind eten en drinken meegeven?

Het is niet nodig om eten en drinken mee te nemen naar de BSO. Wij zorgen voor maaltijden, drinken en tussendoortjes bestaande uit veel groenten en fruit. Wij streven ernaar om alleen biologische voeding te serveren. Mocht uw kind een speciaal dieet volgen, verzoeken wij om u dit zelf aan uw kind mee te geven.

Mijn kind is ziek, wat moet ik doen?

Geef een ziekmelding zo snel mogelijk door. In geval van twijfel kunt u gerust contact met ons opnemen om te overleggen. Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvang, nemen wij contact op met de ouders.

Kunnen jullie medicijnen toedienen?

Soms krijgen kinderen geneesmiddelen of zelfzorgmiddelen voorgeschreven. Indien het nodig is deze tijdens de opvang toe te dienen vragen wij u om een schriftelijke toestemming. Hiermee zorgen we ervoor dat de geneesmiddelen op een correctie manier worden toegediend.

Kan ik mijn opvangdagen ruilen/wijzigen/annuleren?

Wanneer de groepsruimte het toelaat is het ruilen van opvangdagen mogelijk. Dit kan in een tijdbestek van een maand vooraf de daadwerkelijke datum of een maand erna. (Voorbeeld kind wil 3 maart ruilen voor een andere dag. Deze ruiling moet plaatsvinden tussen 3 februari en 3 april). De beroepskracht- kindratio en de maximale groepsomvang mag niet worden overschreden. Een aanvraag of wijziging kunt u eenvoudig regelen via het ouderportaal.

Kan ik mijn kind extra dagdelen brengen?

Wanneer de groepsruimte het toelaat kunnen kinderen ook extra dagdelen komen. Aan deze vorm van opvang zijn uiteraard kosten verbonden. Ook hierbij geldt dat de beroepskracht- kind ratio en de maximale groepsomvang niet mag worden overschreden.

Als extra bieden wij op jaarbasis gratis opvangdagen/middagen aan. Het aantal opvangdagen dat het kind structureel komt, krijgt het kind extra op een jaar. Bijvoorbeeld afname van drie dagdelen, krijgt u drie gratis opvangdagen in een jaar aangeboden. Deze gratis extra opvangdag(en) kunnen binnen één kalenderjaar tijdens studiedagen en opvang tijdens schoolweken opgenomen worden.

De extra service opvangdag kan aangevraagd worden bij de pedagogisch medewerkers. Ook hierbij geldt dat de beroepskracht- kindratio en de maximale groepsomvang niet mag worden overschreden.